Mostafa riskerar att dödas vid en utvisning till Afghanistan

SENASTE NYHETERNA

Skandinaviska Människorättsjuristerna vinner prejudicerande mål mot CSN

Överklagandenämnden för studiestöd beslutade att upphäva Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut och bevilja studiestöd till

Människorättsjuristerna söker en ny jurist

Människorättsjuristerna söker en jurist till vårt team i Uppsala

Mostafa riskerar att dödas vid en utvisning till Afghanistan

När Mostafa kom till Sverige blev han medbjuden till en kyrka, vilket väckte ett intresse hos honom. Mostafa började delta ...

Seminarium med fokus på skydd av brottsoffer

Seminariet är en del av ett EU finansierat projekt med fokus på skydd av brottsoffer. Deltagarna representerades av jurister, domare, ...