Mostafa riskerar att dödas vid en utvisning till Afghanistan

SENASTE NYHETERNA

Traffickingfall till FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy, som överlevt människohandel för sexuella ändamål, och hennes lille son.

Skandinaviska Människorättsjuristerna överklagar vi till FN:s tortyrkommitté

Vi företräder Joy, som överlevt människohandel, och hennes son. Migrationsverket har beslutat att utvisa dem trots att de riskerar att ...

Skandinaviska Människorättsjuristerna vinner prejudicerande mål mot CSN

Överklagandenämnden för studiestöd beslutade att upphäva Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut och bevilja studiestöd till

Människorättsjuristerna söker en ny jurist

Människorättsjuristerna söker en jurist till vårt team i Uppsala