Mostafa riskerar att dödas vid en utvisning till Afghanistan

SENASTE NYHETERNA

Människorättsjuristerna söker en ny jurist

Människorättsjuristerna söker en jurist till vårt team i Uppsala

Mostafa riskerar att dödas vid en utvisning till Afghanistan

När Mostafa kom till Sverige blev han medbjuden till en kyrka, vilket väckte ett intresse hos honom. Mostafa började delta ...

Seminarium med fokus på skydd av brottsoffer

Seminariet är en del av ett EU finansierat projekt med fokus på skydd av brottsoffer. Deltagarna representerades av jurister, domare, ...
Människorättsjuristerna Ruth Nordström

Seminarium i Almedalen – Är religionsfriheten hotad i våra förorter?

Vi känner beskrivningen av sociala problem i de segregerade förorterna runt våra storstäder. Mindre känt är förmodligen att många kristna ...