Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

SENASTE NYHETERNA

Europadomstolens beslut gör att traffickingoffer får stanna i Sverige

Människorättsjuristerna företräder en 28-årig mamma och hennes lilla 6-åriga dotter som varit offer för människohandel, i ärendet C. A. och ...
Foto: Abraham Engelmark

Insamling till barnmorskan Ellinor Grimmark

De senaste veckornas medierapportering kring barnmorskan Ellinor Grimmarks mål har rört spekulationer kring en ”europeisk kampanj” och ADF Internationals inblandning ...
Foto: Abraham Engelmark

Swedish Midwife Case to the European Court of Human Rights

Uppsala, Sweden: On April 12 the Swedish Labour Court ruled against midwife Ellinor Grimmark who was unjustly denied employment by three ...

Här är de rättsliga frågeställningarna i fallet Ellinor

Med vilka argument stämmer Ellinor Grimmark Region Jönköping? Läs de rättsliga frågeställningarna här – ord för ord.