Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

#MeeToo – sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och trafficking – hur kan vi samarbeta för en förändring?

Den 9:e november samlades företrädare från Uppsala universitet, polismyndigheten, jurister, forskare och ideella organisationer för en konferens på Uppsala Konsert och Kongress.

Läs mer…

SENASTE NYHETERNA

#MeeToo – sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och trafficking – hur kan vi samarbeta för en förändring?

Den 9:e november samlades företrädare från Uppsala universitet, polismyndigheten, jurister, forskare och ideella organisationer för en konferens på Uppsala Konsert ...

Trafficking, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld – hur kan vi samarbeta för en förändring?

Kampanjen #MeToo har spridits över hela världen och väckt stor debatt även i Sverige. Hur kan vi gå vidare och ...

Europadomstolen fattar slutligt beslut i mål om människohandel

On 14 June two Swedish midwives together with the Scandinavian Human Rights Lawyers filed a complaint against Sweden to the ...

Swedish Midwives file case before the European Court of Human Rights

On 14 June two Swedish midwives together with the Scandinavian Human Rights Lawyers filed a complaint against Sweden to the ...