Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Svensk barnmorska till FN- Sverige respekterar inte samvetsfrihetenScandinavian Human Rights Lawyers, i samarbete med ADF International,
arrangerar en parallellsession till FN:s råd för mänskliga rättigheters 28:e session i Genève på torsdag.

Vid evenemanget kommer Ruth Nordström, Ordförande för Scandinavian Human Rights Lawyers och juridiskt ombud i målet Ellinor Grimmark mot Region Jönköpings län (Landstinget), diskutera det pågående målet och bristen på samvetsfrihet i Sverige. Barnmorskan Ellinor Grimmark, svarar på frågor om situationen i Sverige. Nordström och Grimmark kommer att finnas tillgängliga för intervjuer tillsammans med två människorättsjurister från ADF International.
ARRANGÖRER: Scandinavian Human Rights Lawyers (shrl.eu) och ADF International (adfinternational.org)
VAD: Parallellsession vid den 28:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter
NÄR: 15:00 CET, torsdag 12 Mars
VAR: Room VII, Palais des Nations, Avenue de la Paix 14, Genève, Schweiz
Läs mer