VÅRT TEAM

Ruth Nordström

Ruth Nordström

Chefsjurist

BAKGRUND:
Chefsjurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Uppsala län
Praktik vid Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS)
Jur kand examen Uppsala Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, börsrätt och internethandelsjuridik
 
KONTAKT:

ruth.nordstrom@shrl.eu

Rebecca Ahlstrand

Rebecca Ahlstrand

Jurist och Bitr. kontorschef

BAKGRUND:
Jurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt
Trainee Advokatfirman Lindahl, Uppsala
Praktik Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR)
Jur kand examen Uppsala universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, humanitär rätt, asylrätt samt medicinsk rätt
 
KONTAKT

rebecca.ahlstrand@shrl.eu

Matilda Frimodig

Matilda Frimodig

Jurist

BAKGRUND:
Studier på juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

matilda.frimodig@shrl.eu

Oskar Frödin

Oskar Frödin

Jurist

BAKGRUND:
Juristexamen Stockholms universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, EU-rätt och migrationsrätt.
 
KONTAKT:

oskar.frodin@shrl.eu

Dèsirée Lyckelind

Dèsirée Lyckelind

Head of Administration & Financial Manager EU projects

 
 
 
 
 
KONTAKT:
Victoria Helgoson

Victoria Helgoson

Paralegal

BAKGRUND:
Studier vid juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

victoria.helgoson@shrl.eu

David Wigfeldt

David Wigfeldt

Paralegal

BAKGRUND:
Studier vid juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

david.wigfeldt@shrl.eu

I samarbete med:

Carl Falck

Carl Falck

Jurist, med arbetsrätt som sitt specialområde

BAKGRUND:
Carl Falck har jobbat som arbetsrättsexpert i flera olika fackförbund, exempelvis Lärarförbundet och SULF, Sveriges universitetslärare och forskare och är numera verksam i firman Högskolans Juridik

KONTAKT

info@shrl.eu

Reinhold Fahlbeck

Reinhold Fahlbeck

Juristprofessor

BAKGRUND:
Adjungerad professor i arbetsrättslagstiftning vid Handelshögskolan i Stockholm
Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet.
Har arbetat med religionsfrihet och utgivit boken Bed och arbeta.