VÅRT TEAM

Ruth Nordström

Ruth Nordström

Chefsjurist

BAKGRUND:
Chefsjurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Uppsala län
Praktik vid Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS)
Jur kand examen Uppsala Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, börsrätt och internethandelsjuridik
 
KONTAKT:

ruth.nordstrom@shrl.eu

Rebecca Ahlstrand

Rebecca Ahlstrand

Jurist och Bitr. kontorschef

BAKGRUND:
Jurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt
Trainee Advokatfirman Lindahl, Uppsala
Praktik Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR)
Jur kand examen Uppsala universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, humanitär rätt, asylrätt samt medicinsk rätt
 
KONTAKT

rebecca.ahlstrand@shrl.eu

Anna Rosengren

Anna Rosengren

Juristexamen från Stockholms universitet

BAKGRUND:
Anna Rosengren har varit tingsnotarie vid Nacka tingsrätt och har arbetat som jurist i försäkringsbranschen. Hon har specialiserat sig på straffprocessrätt, skiljemannarätt och bevisvärdering.

KONTAKT

anna.rosengren@shrl.eu

Oskar Frödin

Oskar Frödin

Jurist

BAKGRUND:
Juristexamen Stockholms universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, EU-rätt och migrationsrätt.
 
KONTAKT:

oskar.frodin@shrl.eu

Dèsirée Lyckelind

Dèsirée Lyckelind

Head of Administration & Financial Manager EU projects

 
 
 
 
 
KONTAKT:
Victoria Helgoson

Victoria Helgoson

Paralegal

BAKGRUND:
Studier vid juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

victoria.helgoson@shrl.eu

David Wigfeldt

David Wigfeldt

Paralegal

BAKGRUND:
Studier vid juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

david.wigfeldt@shrl.eu

Matilda Frimodig

Matilda Frimodig

Paralegal

BAKGRUND:
Studier på juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

matilda.frimodig@shrl.eu

I samarbete med:

Jörgen Olson

Jörgen Olson

Advokat, medlare CEDR, Advokatbyrån Jörgen Olson

BAKGRUND:
Jörgen har främst uppdrag inom entreprenad- och fastighetsrätt, affärsjuridik och rådgivning till företagare, samt inom familjerättens områden.
Jörgen anlitas ofta som ombud, bodelningsförrättare, medlare men också som offentligt biträde inom socialrättsliga och migrationsrättsliga områden.

Carl Falck

Carl Falck

Jurist, med arbetsrätt som sitt specialområde

BAKGRUND:
Carl Falck har jobbat som arbetsrättsexpert i flera olika fackförbund, exempelvis Lärarförbundet och SULF, Sveriges universitetslärare och forskare och är numera verksam i firman Högskolans Juridik

KONTAKT

info@shrl.eu

Reinhold Fahlbeck

Reinhold Fahlbeck

Juristprofessor

BAKGRUND:
Adjungerad professor i arbetsrättslagstiftning vid Handelshögskolan i Stockholm
Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet.
Har arbetat med religionsfrihet och utgivit boken Bed och arbeta.

LISA OLSSON

LISA OLSSON

Jurist

BAKGRUND:
Internationell rätt , kommersiella tvister och skiljeförfaranden

Jonatan Johnsen

Jonatan Johnsen

Jurist/Lawyer

BAKGRUND:
Praktik vid Utrikesdepartementet, OECD
Jur kand examen Stockholms Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter och internationell straffrätt.
Även verksam vid advokatbyrån Jörgen Olson.

 
Henrietta Heinonen

Henrietta Heinonen

Jurist

BAKGRUND:
University of Lapland
Asyl och migrationsrätt, mänskliga rättigheter

Louise Corselli

Louise Corselli

Paralegal

BAKGRUND:
Studier på juristlinjen Uppsala universitet

 

Patricia Feito

Patricia Feito

Consultant on EU projects

Elisabeth Rumar

Elisabeth Rumar

Jurist

BAKGRUND
Jur kand examen från Uppsala universitet, fördjupning inom migrationsrätt, rättspsykologi och religionsfrihet
Gör för närvarande notarietjänstgöring

Brok Wubeshet

Brok Wubeshet

Jurist

BAKGRUND:
Master of Laws från Uppsala Universitet, arbetar för närvarande med asyl-och migrationsrätt vid statlig myndighet.

Gabrielle Asklund

Gabrielle Asklund

Advokat

BAKGRUND:
Verksam vid en advokatbyrå i Göteborg
Notarietjänstgöring Jönköpings tingsrätt
Swedbank juristbyrån Uppsala
Jur kand examen från Uppsala Universitet, fördjupning straffrätt

KONTAKT
garbrielle.asklund@shrl.eu