VÅRT TEAM

Ruth Nordström

Ruth Nordström

Chefsjurist

BAKGRUND:
Chefsjurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Uppsala län
Praktik vid Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS)
Jur kand examen Uppsala Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, börsrätt och internethandelsjuridik
KONTAKT:

ruth.nordstrom@shrl.eu

Rebecca Ahlstrand

Rebecca Ahlstrand

Jurist

BAKGRUND:
Jurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt
Trainee Advokatfirman Lindahl, Uppsala
Praktik Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR)
Jur kand examen Uppsala universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, humanitär rätt, asylrätt samt medicinsk rätt
KONTAKT

rebecca.ahlstrand@shrl.eu

Jonatan Johnsen

Jonatan Johnsen

Jurist/Lawyer

BAKGRUND:
Praktik vid Utrikesdepartementet, OECD
Jur kand examen Stockholms Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter och internationell straffrätt.
Även verksam vid advokatbyrån Jörgen Olson.

KONTAKT:
Carl Falck

Carl Falck

Jurist, med arbetsrätt som sitt specialområde

BAKGRUND:
Carl Falck har jobbat som arbetsrättsexpert i flera olika fackförbund, exempelvis Lärarförbundet och SULF, Sveriges universitetslärare och forskare och är numera verksam i firman Högskolans Juridik

KONTAKT

info@shrl.eu

Viktoria Hjorth

Viktoria Hjorth

Juristexamen från Uppsala universitet

BAKGRUND:
Viktoria Hjorth kommer närmast från Förvaltningsrätten i Uppsala där hon arbetat som beredningsjurist i 11 år.

KONTAKT

viktoria.hjorth@shrl.eu

Dèsirée Lyckelind

Dèsirée Lyckelind

Admininstration Officer & Financial Manager - EU projects

KONTAKT:
Matilda Frimodig

Matilda Frimodig

Paralegal

BAKGRUND:
Studier på juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

matilda.frimodig@shrl.eu

Louise Corselli

Louise Corselli

Paralegal

BAKGRUND:
Studier på juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

louise.corselli@shrl.eu

Victoria Helgoson

Victoria Helgoson

Paralegal

BAKGRUND:
Studier på juristlinjen Uppsala universitet

KONTAKT

victoria.helgoson@shrl.eu

I samarbete med:

LISA OLSSON

LISA OLSSON

Jurist

BAKGRUND:
Internationell rätt , kommersiella tvister och skiljeförfaranden

Henrietta Heinonen

Henrietta Heinonen

Jurist

BAKGRUND:
University of Lapland
Asyl och migrationsrätt, mänskliga rättigheter

Patricia Feito

Patricia Feito

Consultant on EU projects

KONTAKT:
Jörgen Olson

Jörgen Olson

Advokat, medlare CEDR, Advokatbyrån Jörgen Olson

BAKGRUND:
Jörgen har främst uppdrag inom entreprenad- och fastighetsrätt, affärsjuridik och rådgivning till företagare, samt inom familjerättens områden.
Jörgen anlitas ofta som ombud, bodelningsförrättare, medlare men också som offentligt biträde inom socialrättsliga och migrationsrättsliga områden.

Reinhold Fahlbeck

Reinhold Fahlbeck

Juristprofessor

BAKGRUND:
Adjungerad professor i arbetsrättslagstiftning vid Handelshögskolan i Stockholm
Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet.
Har arbetat med religionsfrihet och utgivit boken Bed och arbeta.

Gabrielle Asklund

Gabrielle Asklund

Advokat

BAKGRUND:
Verksam vid en advokatbyrå i Göteborg
Notarietjänstgöring Jönköpings tingsrätt
Swedbank juristbyrån Uppsala
Jur kand examen från Uppsala Universitet, fördjupning straffrätt

KONTAKT
garbrielle.asklund@shrl.eu

Elisabeth Rumar

Elisabeth Rumar

Jurist

BAKGRUND
Jur kand examen från Uppsala universitet, fördjupning inom migrationsrätt, rättspsykologi och religionsfrihet
Gör för närvarande notarietjänstgöring

Brok Wubeshet

Brok Wubeshet

Jurist

BAKGRUND:
Master of Laws från Uppsala Universitet, arbetar för närvarande med asyl-och migrationsrätt vid statlig myndighet.