Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

       

Ledamöter i Scandinavian Human Rights Committee tillsammans med årets pristagare. Fotograf: Johan Rudén

Scandinavian Human Dignity Award Tilldelas Frälsningarmén För Arbetet Mot Människohandel

Den 22 november delade juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers och Scandinavian Human Rights Commitee ut människorättspriset, Scandinavian Human Dignity Award, till verksamhetsansvariga vid Frälsningsarméns skyddade boenden för kvinnor som utsatts för människohandel, övergrepp och exploatering. Prisutdelningen ägde rum i Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm med närvaro av kvinnor och barn som bor på Frälsningsarméns skyddade boenden.

– Scandinavian Human Rights Lawyers har under se senaste åren samarbetat med Frälsningsarméns skyddade boenden och på nära håll sett hur de praktiska hjälpinsatserna bidrar till att några av samhällets mest utsatta får en möjlighet till skydd, stöd och upprättelse. Frälsningsarmén arbetar även förebyggande genom att sprida information och skapa medvetenhet och har tagit fram ett mycket bra utbildningsmaterial. De bedriver även uppsökande verksamhet, vilket är mycket viktigt, eftersom många offer för människohandel inte vågar anmäla de brott de utsatts för till polisen. Vi är mycket glada över samarbetet med Frälsningsarmén och över att kunna tilldela de verksamhetsansvariga vid de skyddade boendena för offer för människohandel Scandinavian Human Dignity Award 2017, säger Ruth Nordström, chefsjurist och ordförande för Scandinavian Human Rights Committee.

– Frälsningsarmén kommer dagligen i kontakt med människohandel genom sitt omfattande sociala arbete och genom ett nationellt stödprogram får utsatta och deras familjer plats på boendena. Människohandel är vår tids slaveri och utgör allvarliga kränkningar mot ett flertal mänskliga rättigheter, där kvinnor och barn är särskilt utsatta offer. Frälsningsarméns insatser för att skydda utsatta offer för människohandel och att stärka deras hopp och framtidstro och främja deras fri- och rättigheter är mycket hedervärda, säger Rebecca Ahlstrand, jurist och ledamot i Scandinavian Human Rights Committee.

– I mitt arbete för att hjälpa de prostituerade på Malmskillnadsgatan möter jag samhällets utsatta, och jag har själv varit utsatt både för sexuella övergrepp och sålts till prostitution. När jag tog emot priset år 2013 blev jag djupt rörd över att se statyetten, som visade en nedbruten människa som reser sig upp till sitt fulla människovärde. Jag kände att det var mitt liv som symboliserades. Frälsningsarméns arbete, som är helt unikt, bygger på att alla människors värde är okränkbart. Scandinavian Human Dignity Award symboliserar deras arbete för att ge människor ett upprättat människovärde, säger Elise Lindqvist, ledamot av Scandinavian Human Rights Committee.

I människorättskommittén Scandinavian Human Rights Committee ingår chefsjurist Ruth Nordström, ordförande, samt professor Reinhold Fahlbeck, professor Kjell O Leijon, Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, Johan Rudén, utbildningsrådgivare, Rebecca Ahlstrand, jurist, och Marianne Lidskog, diakon och fd. diplomat.

År 2013 tilldelades Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan priset, och år 2014 delades priset ut i Europaparlamentet i Bryssel till Europarådets rapportör om trafficking, José Mendes Bota, vid ett seminarium om trafficking och den svenska sexköpslagen. Scandinavian Human Dignity Award 2015 delades ut till Lars Adaktusson vid ett riksdagsseminarium med temat: ”Det pågår ett folkmord i mellanöstern – Vad gör vi?”

2016 års vinnare av priset Scandinavian Human Dignity Award var Dr. Denis Mukwege, chefsläkare vid Panzisjukhuset i östra DR Kongo, där tiotusentals kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld har fått vård. Dr. Mukwege är världskänd för sitt arbete för våldtagna kvinnor och har utmanat både FN och världssamfundet och blivit en talesperson för krigets offer i Kongo.

För mer information, se: http://humanrightslawyers.eu/scandinavian-human-dignity-award/

För mer information, kontakta:

Chefsjurist Ruth Nordström
Scandinavian Human Rights Lawyers
Phone: +46 (0)18 – 750 52 11
Mobile: +46 (0)70 – 725 19 17
Fax: +46 (0)18 – 10 04 99
E-mail: info@shrl.eu
Web: www.humanrightslawyers.eu

Kremena Hultby och Carolina Nilsson, verksamhetsansvariga vid Frälsningsarméns skyddade boenden för kvinnor som utsatts för människohandel. Fotograf: Johan Rudén

Biträdande samfundsledare för Frälsningsarmén i Sverige, Kjell Olausson, mottar Scandinavian Human Dignity Award tillsammans med verksamhetsansvariga vid Frälsningsarméns skyddade boenden mot människohandel. Fotograf: Johan Rudén

Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, Juristen Rebecca Ahlstrand och chefsjurist Ruth Nordström, ledamöter i Scandinavian Human Rights Committee. Fotograf: Johan Rudén

Skandinaviska Människorättsjuristerna (SHRL) är en skandinavisk juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga rättigheter i Europa. SHRL är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en)

SHRL arbetar via internationella nätverk och organ och som styrdokument finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. SHRL och Scandinavian Human Rights Committee delar årligen ut priset Scandinavian Human Dignity Award.