Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD

Scandinavian Human Dignity Award 2018

International Justice Mission vinnare av Scandinavian Human Dignity Award 2018

Människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award presenteras årligen av Scandinavian Human Rights Committee, till en person eller en organisation som har gjort en särskilt utmärkande insats för mänskliga rättigheter, härrörande från varje människas inneboende värdighet och avgörande för hennes frihet och utveckling.

Scandinavian Human Rights Committee har beslutat att tilldela årets pris till organisationen International Justice Mission (IJM) för deras arbete med att bekämpa människohandel och främja mänskliga rättigheter globalt.

International Justice Mission är den största internationella anti-traffickingorganisationen i världen, och de arbetar för att främja rättvisa och skydda offren för människohandel. IJM ger en röst till tusentals offer för trafficking som inte kan höja sin egen röst och organisationens handlingar talar högre än deras ord. IJM:s unika uppdrag, att erbjuda juridisk hjälp till fattiga och utnyttjade individer som varit offer för människohandel, i kombination med deras starka engagemang för att främja brottsbekämpning, har resulterat i att de räddat fler än 45 000 människor från slaveri och andra former av våld och hjälpt lokala myndigheter att gripa mer än 3500 misstänkta förövare och gärningspersoner. Det stora teamet av jurister, brottsutredare, socialarbetare och talespersoner, utgör en global kraft för att skydda och försvara mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet över helai världen – och de är verkligen värdiga vinnare av årets pris, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och ordförande i Scandinavian Human Rights Committee.

Priset delades ut i samband med ett EU seminarie som arrangerades på Uppsala Universitet den 11 september. Anita Delhaas, Direktor för IJM Holland, mottog priset på den globala IJM organisationens vägnar.

Ledamöter i Scandinavian Human Rights Committee är:

Marianne Lidskog, diakon och tidigare diplomat, Utrikesdepartementet, Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, Reinhold Fahlbeck, professor i arbetsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm, professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, Kjell O Leijon, professor i religionsvetenskap, institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet, Rebecca Ahlstrand, jurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna och Ruth Nordstrom, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna