Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Scandinavian Human Rights Lawyers
24 november 2015 – PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 (0)33-10 70 60 / E-post: info@advokatolson.se


 

Barnmorskan Ellinor Grimmark överklagar tingsrättens dom

Den 12 november avslog Jönköpings tingsrätt barnmorskan Ellinor Grimmarks talan om skadestånd för kränkning av hennes samvetsfrihet och religionsfrihet. Ellinor Grimmark ansågs inte heller ha diskriminerats på grund av sin tro. Ellinor Grimmark meddelar nu att hon avser att överklaga Jönköpings tingsrätts dom till Göta hovrätt.

– Tingsrätten har inte prövat den huvudsakliga frågan om samvetsfrihet. Vi ifrågasätter tingsrättens bedömning av att rätten till samvetsfrihet endast kan prövas för individer utan religiös tro. Detta står inte i överensstämmelse med internationell rätt och kan anses vara ett diskriminerande uttalande i sig, säger ombudet advokat Jörgen Olson.

-Samvetsfrihet och religionsfrihet är mänskliga rättigheter som kan kränkas oavsett om en individ anses ha diskriminerats i samband med dessa kränkningar eller inte, säger Jörgen Olson.

– I Europakonventionen skiljer man på samvetsfrihet, religionsfrihet och diskriminering. Det måste finnas ett rättsmedel för kränkningar av alla konventionens rättigheter, de måste kunna prövas och gottgöras. Enligt vår mening är det därför felaktigt av tingsrätten att endast pröva Ellinor Grimmarks talan mot den svenska diskrimineringslagen, säger advokat Jörgen Olson.

– Under rättegången och i domslutet framkom att Region Jönköping även har uppställt som villkor för anställning som barnmorska vid kvinnoklinik att man inte får ta offentligt avstånd från aborter. Tingsrätten bedömde aldrig detta villkor eftersom man inte ansåg att det hade samband med kränkning av religionsfriheten. Det kan emellertid starkt ifrågasättas om den inskränkning av yttrandefriheten, som villkoret innebär, har lagstöd i Sverige, säger advokat Jörgen Olson.

 

För mer information kontakta:

Advokatbyrå Jörgen Olson AB
Allégatan 20
503 32 BORÅS

Telefon: +46 (0)33-10 70 60
Telefax: +46 (0)33-10 70 64
E-mail: info@advokatolson.se