Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Pressmeddelande  19 november 2014

Europarådets rapportör José Mendes Bota mottog Scandinavian Human Dignity Award vid seminarium om trafficking i Europaparlamentet i Bryssel 

José Mendes Bota, Europarådets rapportör för våld mot kvinnor, var huvudtalare vid seminariet om trafficking i Europaparlamentet i Bryssel där han presenterade sin rapport “Prostitution, människohandel och modernt slaveri i Europa.”

“Människohandel och trafficking utgör flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och en av de mest lukrativa verksamheterna för kriminella organisationer över hela världen. Trafficking förekommer för olika ändamål, bland annat tvångsarbete, men i Europa är människohandel för sexuella ändamål i särklass den mest utbredda formen. Uppskattningsvis 84% av alla offer för människohandel utnyttjas för sexuella ändamål,” sade Mendes Bota under seminariet.

Under seminariet tilldelades José Mendes Bota Scandinavian Human Dignity Award för sitt arbete för att bekämpa trafficking. Scandinavian Human Dignity Award delas ut till en person eller organisation som har gjort en särskild hedervärd insats för att stärka människovärdet och mänskliga rättigheter.

“Jag är mycket hedrad över att motta årets Scandinavian Human Dignity Award. Vid mitt besök i Sverige inför Europarådets rapport om trafficking träffade jag ett antal myndigheter, aktörer och organisationer, bland annat Scandinavian Human Rights Lawyers. Jag träffade även Ruth Nordström vid Europarådet i Strasbourg inför slutskrivningen av rapporten, där vi jämförde den svenska modellen med situationen i andra länder i Europa. Det finns en klar koppling mellan prostitution och människohandel och förbud mot köp av sexuella tjänster är ett viktigt verktyg för att bekämpa trafficking,” sade Mendes Bota.
“Vi är mycket glada över att kunna arrangera seminariet om trafficking i Europaparlamentet och över att tilldela José Mendes Bota årets människorättspris. Hans insatser för att främja kvinnors rättigheter och bekämpa trafficking, är mycket hedervärda,” säger Ruth Nordström, ordförande för Scandinavian Human Rights Lawyers.

Seminariet om trafficking och människohandel inleddes av Branislav Škripek, europaparlamentariker från Slovakien. Han slog fast att Slovakien är ett av många transitländer för traffickingoffer och pekade på vikten av att europeiska insatser samordnas för att bekämpa människohandel.

Tamme de Leur, journalist och dokumentärfilmare, medverkade också vid seminariet och visade utdrag ur en av sina välkända dokumentärfilmer om sexhandeln i Europa där han jämfört situationen angående prostitution och människohandel i Sverige och Nederländerna. Dokumentären har tidigare visats i svensk tv.

Ian Forrester, Partner och Global Pro Bono Practice Leader vid advokatfirman White & Case berättade om den internationella databas som White & Case byggt upp för FN med domslut och fakta avseende trafficking. Han underströk vikten av att vidta rättsliga åtgärder på flera områden för att bekämpa dessa brott.

Leo Van Doesburg, ledare för European Christian Political Movement, jämförde situationen i Nederländerna och Sverige och konstaterade att den svenska modellen, med förbud mot köp av sexuella tjänster, inspirerat till liknande lagförslag i flera europeiska länder.

Bilder från seminariet och prisutdelningen finns för nedladdning på: www.shrl.eu 

Presskontakt:
Ruth Nordström, jur.kand (Ordförande, Scandinavian Human Rights Lawyers)
E-mail: ruth.nordstrom@shrl.eu * Tel: +46 (0) 70-725 19 17