Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

PRESSINBJUDAN

Presentation av en unik kartläggning av Migrationsverkets prövning av konvertiter

En studie som omfattar 619 afghanska medborgare som konverterat till kristendomen och sökt asyl i Sverige 2015-2018 visar på stora brister i Migrationsverkets handläggning. Exempelvis avslöjar kartläggningen att beslutet påverkas av var i Sverige den asylsökandes ärende handläggs. Migrationsverket gör även skillnad på konvertitens intellektuella förmåga att reflektera kring sin tro, vilket leder till att det snarare är den intellektuella kapaciteten och förmågan att utrycka sig, än tron hos konvertiten som bedöms.

Kartläggningen presenteras i rapporten ”Konvertitutredningen” som är en analys av Migrationsverkets behandling av asylärenden där konversion är aktuell. Rapporten omfattar 76 församlingar från 64 orter i Sverige och består av tre analysdelar: kvantitativ, kvalitativ och juridisk.

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan några av Sveriges större frikyrkosamfund. Initiativet togs inom Pingst – fria församlingar i samverkan utifrån samfundets integrationsråd. Under arbetets gång anslöt ytterligare fyra samfund: Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionen samt Sjundedags Adventistsamfundet. För den juridiska analysen har Skandinaviska Människorättsjuristerna medverkat.

Efter presentationen av rapporten finns det möjlighet att ställa frågor till några av rapportförfattarna.

Tid: Onsdag 20 mars, kl. 10.00
Plats: Citykyrkan, Mahognysalen, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, Stockholm

Vid frågor om pressträffen:
Marcus Jonsson
070-419 25 56
marcus.jonsson@pingst.se

Ruth Nordström
070 – 725 19 17
info@shrl.eu