Människorättsadvokaterna

Gratis möte

018-750 52 11

Människorättsadvokaterna
Gratis möte

Fallet Ellinor

FALLET ELLINOR GRIMMARK Fallet Ellinor Grimmark mot Sverige i Europadomstolen Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder barnmorskan Ellinor Grimmark, som nekats arbete som barnmorska vid förlossningskliniker vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon,...