Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Juristbyrå Skandinaviska Människorättsjuristerna AB

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA AB erbjuder biträde i juridiska frågor för både företag, organisationer och privatpersoner. Vi bevakar våra klienters intressen på bästa sätt genom effektiv och kompetent handläggning.

Vi har specialinriktning och kompetens inom människorättsjuridiken och är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter och arbetar inom ett flertal olika rättsområden, som migration- och asylrätt, arbetsrätt, diskriminering, socialrätt, familjerätt och affärsjuridik.

Vi har ett stort nätverk av jurister utöver Skandinavien, Europa och globalt och anordnar också föreläsningar, seminarier, utbildningsdagar och temadagar om mänskliga rättigheter.

ANLITA OSS

Vad kostar det?

Arvode 

DET ÄR MÅNGA faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av ett arvode för juridisk rådgivning, bland annat arbetets omfattning och svårighetsgrad samt tidsåtgång. I normallfallet utgår vi från ett bestämt timarvode. 

RÄTTSKYDD KAN SÖKAS genom hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper Dig med ansökan om rättsskydd. 

RÄTTSHJÄLP ÄR EN del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp. 

 

 Skandinaviska Människorättsjuristerna AB

Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11

Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99

E-mail: info@shrl.eu

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER