Insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter vill hjälpa utsatta

Mot bakgrund av att allt fler människor i utsatta situationer, som offer för människohandel och konvertiter riskerar utvisning trots risk för tortyr och omänsklig, förnedrande behandling, behöver juridisk hjälp för att få sina mänskliga fri- och rättigheter tillvaratagna, har insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter bildats.

Skandinaviska Människorättsjuristernas juridiska analys i konvertitutredningen visar att Migrationsverkets beslut ofta är i strid med mänskliga fri- och rättigheter och praxis från Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté samt UNCHR:s riktlinjer på området. Skandinaviska Människorättsjuristerna har under de senaste åren skickat ett antal klagomål till Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté som stoppat utvisningar efter klagomålen.

Ändamålet med insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter utifrån en kristen värdegrund och människovärdesprincipen. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristernas klienter och arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

Enskilda kan söka ekonomiskt stöd från insamlingsstiftelsen för att få juridisk hjälp med överklagan, verkställighetshinder eller klagomål till internationella instanser, genom att skicka e-post med beskrivning av ärendet till info@shrl.eu

 

Företagare och privatpersoner kan bidra till att stödja utsatta som behöver juridisk hjälp genom att skicka en gåva till

Bankgiro: 5472-5098

Swish: 123 332 75 41

_________________________________________________________

Styrelse för insamlingsstiftelsen

Stadgar för insamlingsstiftelsen