Insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter vill hjälpa utsatta

Mot bakgrund av att allt fler utsatta behöver juridisk hjälp för att få sina mänskliga fri- och rättigheter tillvaratagna, har insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter bildats. Människorättsjuristerna har under de senaste åren skickat ett antal klagomål till Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté som stoppat utvisningar efter klagomålen.

 

Ändamålet med insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter utifrån en kristen värdegrund och människovärdesprincipen. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristernas klienter och arbete för mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

 

Enskilda kan söka ekonomiskt stöd från insamlingsstiftelsen för att få juridisk hjälp med överklagan, verkställighetshinder eller klagomål till internationella instanser. Se ansökningsformuläret nedan

Företagare och privatpersoner kan bidra till att stödja utsatta som behöver juridisk hjälp genom att skicka en gåva till

Bankgiro: 5472-5098

Swish: 123 332 75 41

_________________________________________________________

Styrelse för insamlingsstiftelsen

Stadgar för insamlingsstiftelsen