Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

OM OSS

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA är en juristbyrå och ideell organisation som arbetar med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa.

VÅR HISTORIA

Juristbyrån Skandinaviska Människorättsjuristerna, eller Scandinavian Human Rights Lawyers som vi heter på engelska, grundades år 2015 i Uppsala. Våra rötter går tillbaka till 2012 när 10 jurister och juriststudenter som brann för att göra skillnad för människor och jobba med mänskliga rättigheter, grundade en ideell förening. Vi började tillsammans att hjälpa individer ideellt och fokuserade på frågor som människohandel, migration och asyl, vilket sedan utvecklades till olika EU projekt under 2015. Sedan dess har vi varit svenska experter i fyra EU-projekt finansierade av EU-kommissionen, om människohandel och migration. Målet är att jobba med partners över hela Europa för att tillsammans komma fram till vad som är ”best-practice” och därmed främja mänskliga fri- och rättigheter.

JURISTBYRÅN SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA erbjuder biträde i juridiska frågor för både företag, organisationer och privatpersoner. Vi bevakar våra klienters intressen på bästa sätt genom effektiv och kompetent handläggning.

Vi har specialinriktning och kompetens inom människorätts-juridiken och är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter och arbetar inom ett flertal olika rättsområden, som migration- och asylrätt, arbetsrätt, diskriminering, socialrätt, familjerätt och affärsjuridik.

Vi har ett stort nätverk av jurister utöver Skandinavien, Europa och globalt och anordnar också föreläsningar, seminarier, utbildningsdagar och temadagar om mänskliga rättigheter.

Migration, Ruth Nordström Människorättsjuristerna

INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mot bakgrund av att allt fler utsatta behöver juridisk hjälp för att få sina mänskliga fri- och rättigheter tillvaratagna, har vi även bildat en insamlingsstiftelse för mänskliga rättigheter. Vi har under de senaste åren skickat ett antal klagomål till Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté som stoppat utvisningar efter klagomålen.

Ändamålet med Insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristernas socialt marginaliserade klienter som inte har råd att anlita en jurist för rättsprocesser som verkställighetshinder eller klagomål till FN:s tortyrkommitté och kommitté för mänskliga rättigheter samt Europadomstolen.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Vi prioriterar Corporate Social Responsibility (CSR), det vill säga socialt och etiskt ansvar i samhället. Våra jurister ägnar alla en del av sin tid i våra PRO BONO-program, och ger alltså av sin tid på frivillig basis. 

Ett exempel på detta är vår juristjour: varje torsdag finns våra jurister, paralegals och juristpraktikanter på plats  i Sankta Clara kyrka i centrala Stockholm för att besvara frågor gällande exempelvis migration och asyl, arbetstillstånd, familjerätt, socialrätt och förvaltingsrätt.

ANLITA OSS

Vad kostar det?

Arvode 

DET ÄR MÅNGA faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av ett arvode för juridisk rådgivning, bland annat arbetets omfattning och svårighetsgrad samt tidsåtgång. I normallfallet utgår vi från ett bestämt timarvode. 

RÄTTSKYDD KAN SÖKAS genom hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper Dig med ansökan om rättsskydd. 

RÄTTSHJÄLP ÄR EN del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp. 

 

 Skandinaviska Människorättsjuristerna AB

Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11

Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99

E-mail: info@shrl.eu

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER