NYHETER

Välkommen till Människorättspodden!

Välkommen till Människorättspodden!

Skandinaviska Människorättsjuristerna arbetar för att främja och försvara mänskliga fri- och rättigheter. I podcasten diskuterar våra jurister mänskliga rättigheter, några av våra mest aktuella rättsfall och intervjuar klienter och sakkunniga.

läs mer
Kränkning av Europakonventionen överklagas till hovrätten.

Kränkning av Europakonventionen överklagas till hovrätten.

Pappa förlorar mot kommun, trots medicinsk felbehandling av sonen mot pappans vilja. Pappan har stämt kommunen för kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen och yrkat att Orust kommun skall förpliktigas att utge skadestånd.

läs mer
UPPROP!

UPPROP!

Insamlingsstiftelse för mänskliga rättigheter

läs mer
FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit

FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder en ung man, medborgare i Afghanistan, som nekats asyl i Sverige trots att han konverterat från islam till kristendomen, och riskerar att utsättas för tortyr och dödsstraff om han utvisas. Nu

läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!