NYHETER

MIGRATION & ASYL

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA hjälper utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få skydd och att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period. Vi hjälper enskilda, barn och familjer som söker asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Avgöranden från Europadomstolen, Europakonventionen, europarätten och EU-rätten har en stor betydelse inom asyl- och migrationsrätten. Därför är Människorättsjuristernas expertkompetens ofta efterfrågad i asyl- och migrationsärenden.