Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte
Den norska Lagmansretten (jfr svensk Hovrätt) har i dag slagit fast tt Sauherad kommun bröt mot Europakonventionens bestämmelser om samvetsfritt när de sade upp Katarzyna Jachimowicz från hennes tjänst som läkare. Lagmansretten går således emot tingsrätten i saken.
En majoritet av domarna slår fast att ”frågan om spiral är en reell fråga om liv och död för alla som delar Jachimowicz övertygelse om att livet är okränkbart från konceptionen. Att detta är en minoritets uppfattning i Norge, förändrar inte detta.
Domstolen slår fast att ”mot bakgrund av detta har majoriteten kommit fram till att föreskrifterna för husläkare måste tolkas i linje med Europakonventionens artikel 9 och artikel 14. Detta innebär att en husläkare med samvetsfrihet inte kan förlora sina rättigheter endast på grund av att personen reserverar sig mot att sätta in spiral, om kommunen inte kan visa att detta konkret går ut över patienters möjlighet att kunna få spiral insatt.”
Läs domen HÄR: