Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Nyköping tingsrätt meddelade dom i det uppmärksammade barnmorskemålet den 4:e november. Enligt domskälen har en inskränkning i Linda Steens rättigheter enligt Europakonventionen skett. Domstolen anser dock att det varit en nödvändig inskränkning och att landstinget har rätt att kräva att alla barnmorskor medverkar vid abort.

Trots den stora barnmorskekrisen i den svenska förlossningsvården får Linda Steen i princip yrkesförbud i Sverige och tvingas pendla till Norge för att arbeta som barnmorska.

Linda Steen har dömts att betala 1.2 miljoner kronor för att täcka landstingets rättegångskostnader. Nu har en insamling startat i Norge – och i Sverige – för att hjälpa barnmorskan Linda Steen att betala rättegångskostnaderna.

Se filmen om insamlingen här

Bakgrund i ärendet
Barnmorskan Linda Steen beviljades ett barnmorskekontrakt vid Nyköpings kvinnoklinik men landstinget bröt kontraktet när hon meddelande att hon inte kunde utföra aborter. Linda Steen stämde Sörmlands landsting för kränkning av rätten till samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen och yrkade skadestånd för rättighetskränkningarna.

Domen i barnmorskan Linda Steens mål meddelades den 4 november 2016 av Nyköpings tingsrätt. Domen har överklagats till Arbetsdomstolen som väntas lämna besked om prövningstillstånd inom kort.