Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Måste alla barnmorskor utföra abort? Nej. I en video på en minut går vi igenom fem myter och fakta kring samvetsfrihet.

Barnmorskan Linda Steen beviljades ett barnmorskekontrakt vid Nyköpings kvinnoklinik men landstinget bröt kontraktet när hon meddelande att hon inte kunde utföra aborter. Linda Steen stämde Sörmlands landsting för kränkning av rätten till samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen och yrkade skadestånd för rättighetskränkningarna.

Domen i barnmorskan Linda Steens mål meddelades den 4 november 2016 av Nyköpings tingsrätt (läs domen här). Domstolen anser att det är godtagbart att inskränka rätten till samvetsfrihet och religionsfrihet eftersom det anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Linda Steen får in princip yrkesförbud, trots en extrem brist på barnmorskor, särskilt i förlossningsvården. Domen har överklagats till Arbetsdomstolen som väntas lämna besked om prövningstillstånd inom kort.

I debatten kring barnmorskemålet hävdas att det är nödvändigt att inskränka rätten till samvetsfrihet eftersom alla barnmorskor måste utföra abort. Stämmer det? Vad är myter och vad är fakta om samvetsfrihet?

Se filmen här