Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

PRIME EDUCATION SWEDEN

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA ÄR PARTNERS med Prime Education Sweden – ett nätverk och en internationell plattform som arbetar för att främja utbildningsfrihet i enlighet med Europakonventionen, FN:s deklarationer och internationella styrdokument om mänskliga rättigheter.