Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Traffickingärende – ”Josephine” och hennes dotter

Josephine och hennes femåriga dotter lurades att åka från Nigeria till Italien i hopp om att få arbete. När de väl kom till Italien visade det sig att de hamnat i händerna på människohandlare. Dessa försökte tvinga Josephine till prostitution, men när hon vägrade att sälja sin kropp blev hon och dottern inlåsta i ett rum. En dag kom flera män och våldtog och misshandlade Josephine under flera timmar, ett övergrepp som dottern var tvungen att bevittna medan hon själv hade en pistol riktad mot sig. Eftersom människohandlarna diskuterat hur de skulle kunna göra sig av med dottern fick de hjälp av en annan prostituerad kvinna att fly från Italien till Sverige där de sökte asyl. Trots hoten mot dem båda och deras sköra hälsotillstånd beslutade Migrationsverket att avvisa deras ansökningar om uppehållstillstånd samt överföra dem till Italien, som enligt Dublinförordning utgjorde första asylland.

Människorättsjuristerna biträdde Josephine och hennes dotter i överklagan av beslutet.  Svenska domstolar avslog/avvisade överklagan. En så kallad Rule 39-anmälan gjordes därför till Europadomstolen för att stoppa överföringen till Italien. I anmälan ifrågasätter människorättsjuristerna att Sverige inte inhämtat individuella garantier för Josephine och dotterns säkerhet från Italien. Josephine och dotterns hälsotillstånd och de hot som finns i Italien innebär att de båda löper risk att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling vid en överföring till Italien.

Efter en anmälan från Människorättsjuristerna beslutade Europadomstolen att tillsvidare stoppa utvisningen och begärde att svenska regeringen skulle uppge vilka garantier som inhämtats från Italien. De individuella garantierna ska försäkra Josephine och hennes dotter stöd från den italienska staten på det sätt som svarar till deras behov. Eftersom Sverige endast uppgav att generella garantier fanns från Italien förlängdes inhibitionen handläggningen fortsätter.

Fallet är ännu inte avgjort och de skandinaviska människorättsjuristerna fortsätter att arbeta för att Josephine och hennes dotter ska få stanna i Sverige.

Josephine heter egentligen något annat.

Läs artiklar om Josephine fall här: