Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

MÄNNISKOHANDEL – FALLET SAVKA

NÄR SAVKA* VAR 15 år tvingades hon av sin far att gifta sig med en man som använde droger och var aggressiv. Efter en tid födde hon en dotter som dog redan efter två månader. Hon lämnade sin man och återvände till sin pappa som sålde henne på nytt efter en veckas tid, nu till en man i Sverige. När Savka vägrade att åka blev hon misshandlad av sin pappa.

KORT DÄREFTER KOM tre män och tog henne med våld från sitt hemland i sydöstra Europa till en stad i västra delen av Sverige. Hon hölls inlåst i två månader och utnyttjades flera gånger innan hon togs till en lägenhet i centrala delar av Sverige, ägd av mannen hon sålts till. I sin lägenhet blev hon våldtagen många gånger mannen som ägde henne och hans far, innan hon lyckades fly.

EFTER HENNES FLYKT ansökte Savka om asyl de Skandinaviska Människorättsjuristerna utsågs till hennes offentliga biträden. Trots att hon kom till Sverige som offer för människohandel och hade utnyttjats i Sverige, beslutade Migrationsverket att avslå hennes ansökan om skydd.

SAVKAS ÖVERKLAGANDEN AVSLOGS också. Ärendet har överlämnats till polismyndigheterna för verkställighet. Skandinaviska Människorättsjuristerna fortsätter att kämpa för att hon ska få stanna i Sverige.

* Savka heter i verkligheten något annat.