TRAFFICKING OCH MÄNNISKOHANDEL är vår tids slaveri och utgör en av världens största industrier. Miljontals människor världen är drabbade, och de flesta offer är kvinnor och barn. Skandinaviska Människorättsjuristerna har specialkompetens inom området trafficking och tvångsprostitution och erbjuder juridisk hjälp till offer för människohandel. Vi arbetar också med olika typer av informations- och samarbetsåtgärder inom EU för att motarbeta människohandel i Europa.

Nordic approach on prostitution

Aktuella fall

Europadomstolen fattar slutligt beslut i mål om människohandel

Europadomstolen fattar slutligt beslut i mål om människohandel

On 14 June two Swedish midwives together with the Scandinavian Human Rights Lawyers filed a complaint against Sweden to the European Court of Human Rights in Strasbourg for violations of the right to freedom of conscience and freedom of expression under the European Convention on Human Rights.

Traffickingmål – ”Maria” och hennes barn

Traffickingmål – ”Maria” och hennes barn

Traffickingmål – ”Maria” och hennes barn MARIA KOMMER FRÅN Nigeria men flyttade till Frankrike där hon fått löfte om jobb. Istället hamnade hon i händerna på människohandlare i Frankrike. Hon fördes vidare till Italien och blev även där tvingad...

Traffickingärende – ”Josephine” och hennes dotter

Traffickingärende – ”Josephine” och hennes dotter

Traffickingärende – ”Josephine” och hennes dotter JOSEPHINE OCH HENNES femåriga dotter lurades att åka från Nigeria till Italien i hopp om att få arbete. När de väl kom till Italien visade det sig att de hamnat i händerna på...