Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Konvertitärende till FN – vill du hjälpa?

Vi företräder många asylsökande konvertiter i rättsliga processer vid Migrationsverket, i domstolar och internationella instanser. Just nu handlägger vi ett ärende med en familj bestående av kristna konvertiter från Afghanistan.

Föräldrarna och en av de två bröderna har beviljats uppehållstillstånd i Sverige medan den andre brodern nu har fått besked om att hans konvertering inte bedöms som genuin. Vi kan inte bara se på när familjer splittras och konvertitärenden bedöms orättvist, i strid med internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Vi kommer att gå vidare med ärendet till FN:s tortyrkommitté, CAT.

Vill du hjälpa familjen Abdullahi?

Swisha din gåva till nummer: 123 619 14 23
Bg: 605-8630
Märk gåvan: ”Abdullahi” Tack ❤️❤️