Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Barnmorskan som vägrar att utföra aborter kan ha rätten med sig – trots att hon har folkopinionen mot sig:

Mänskliga rättigheter är inte bara det vi gillar

Barnmorskan som vägrar att utföra aborter kan ha rätten med sig – trots att hon har folkopinionen mot sig.

 

Läs hela artikeln