Insamlingsstiftelsens styrelse

Ruth Nordström, Chefsjurist (ordförande)

Reinhold Fahlbeck, Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, expert på Europakonventionen (styrelseledamot)

Carl Falck, Juridisk arbetsrättsexpert (styrelseledamot)

Ingvar Winbo, VD/företagsledning (suppleant)