Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

VILL HJÄLPA UTSATTA

 

Mot bakgrund av att allt fler utsatta behöver juridisk hjälp för att få sina mänskliga fri- och rättigheter tillvaratagna, har insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter bildats. Människorättsjuristerna har under de senaste åren skickat ett antal klagomål till Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté som stoppat utvisningar efter klagomålen.

Ändamålet med insamlingsstiftelsen för mänskliga rättigheter är att stärka individers skydd för mänskliga rättigheter. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att samla in medel till förmån för Skandinaviska Människorättsjuristernas socialt marginaliserade klienter som inte har råd att anlita en jurist för rättsprocesser som verkställighetshinder eller klagomål till FN:s tortyrkommitté och kommitté för mänskliga rättigheter samt Europadomstolen.

Enskilda kan söka ekonomiskt stöd från insamlingsstiftelsen för att få juridisk hjälp med överklagan, verkställighetshinder eller klagomål till internationella instanser. Se ansökningsformuläret nedan

 

Företagare och privatpersoner kan bidra till att stödja utsatta som behöver juridisk hjälp genom att skicka en gåva till

Bankgiro: 5472-5098

Swish: 123 332 75 41

ÄR DU ELLER NÅGON DU KÄNNER I BEHOV AV EKONOMISKT STÖD?
För tillfället är ansökningsperioden tyvärr stängd, men vi meddelar här när möjligheten att söka ekonomiskt bistånd öppnar igen.

Insamlingstiftelsens styrelse 

  • Ruth Nordström, Chefsjurist (ordförande)
  • Reinhold Fahlbeck, Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, expert på Europakonventionen (styrelseledamot)
  • Carl Falck, Juridisk arbetsrättsexpert (styrelseledamot)
  • Ingvar Winbo, VD/företagsledning (suppleant)