Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Arbetsdomstolen har i dag, fredagen den 24 mars, meddelat att domen i målet Ellinor Grimmark ./. Region Jönköping meddelas den 12 april kl 11 istället för som tidigare angivits.  Med anledning av detta arrangeras en presskonferens i centrala Stockholm för svensk och internationell press den 12 april. Presskonferensen kommer hållas på både svenska och engelska.

Tid: 12 april kl 14-16
Plats: Turkiska Salongen, Citykonditoriet, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, Stockholm

Bakgrunden i målet är att Ellinor Grimmark stämt landstinget för kränkning av hennes tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen och yrkat skadestånd för rättighetskränkningarna.

Grimmark har nekats anställningar som barnmorska vid Höglandssjukhuset och vid Ryhovs kvinnoklinik och sagts upp från en anställning på grund av sin inställning till abort. Ellinor Grimmark beviljades en anställning vid Värnamo kvinnoklinik men Region Jönköping drog tillbaka den utlovade tjänsten eftersom Ellinor Grimmark uttalat sig i media.

För anmälan till presskonferensen: info@shrl.eu

För bokning av personlig intervju med Ellinor Grimmark, chefsjurist Ruth Nordström, advokat Percy Bratt och advokat Jörgen Olson: rebecca.ahlstrand@shrl.eu

Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11
Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99
E-mail: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se