Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Inbjudan till EU seminarium vid Uppsala Konsert & Kongress

Skandinaviska Människorättsjuristerna
1 maj, 2018
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu


 

Plats: UKK, Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala Torg 1, Sal K1, plan 3
Tid: Frukostmacka och kaffe serveras kl 8-8.30, seminariet avslutas med lunch 12.30-13.30

SCHEMA

Välkommen till ett spännande seminarium den 2 maj på UKK, arrangerat av UFOLD / Uppsala Universitet i samarbete med Skandinaviska Människorättsjuristerna och internationella partners. Seminariet är en del i ett EU projekt som bland annat syftar till att förbättra professionell kunskap för hållbar integration av flyktingar, under EU:s Erasmus Program Strategic Partnerships.
Seminariet kommer även att beröra stöd till särskilt utsatta grupper i samhället, som ensamkommande, asylsökande och offer för människohandel.

Bland medverkande vid seminariet märks Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, Annica Svensson, Polismyndigheten, Uppsala län, Vlad Virgil, socialtjänsten Uppsala län, Amil Sarsour, ordförande SIU, samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala samt Helen Lind Jaktlund, Morsor & Farsor på stan. Moderator: Ruth Nordström, chefsjurist Scandinavian Human Rights Lawyers.

Genom EU-projektet underlättas samarbetet mellan myndigheter, jurister och ideella organisationer för att möjliggöra bättre tillgång till rättssystemet och utforma och främja en transnationell rättshjälpsstrategi i och mellan ursprungs- och destinationsländer. Projekten syftar också till att konsolidera överförbar kunskap och bästa praxis från olika länder i EU.
Internationella Partners i projektet är:

  • Association Pro Refugiu, Rumänien
  • Caritas International, Belgien
  • Passage, Hamburg, Tyskland
  • Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria, Spanien

Ett fåtal platser finns kvar, anmälan görs till desiree.lyckelind@shrl.eu

För mer information:
https://manniskorattsjuristerna.se/eu-projekt/enhance-professionals-knowledge-for-a-sustainable-refugees-integration/