SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD

SCANDINAVIAN HUMAN DIGNITY AWARD

DET INTERNATIONELLA PRISET Scandinavian Human Dignity Award delas årligen ut till en person eller en organisation som har gjort en särskilt hedervärd insats för att främja mänskliga rättigheter, härrörande från det inneboende värdet hos varje människa och väsentliga för varje människas utveckling och frihet

Scandinavian Human Dignity Award 2020

Scandinavian Human Dignity Award 2019

Scandinavian Human Dignity Award 2018

Scandinavian Human Dignity Award 2017

Scandinavian Human Dignity Award 2016

Scandinavian Human Dignity Award 2015

Scandinavian Human Dignity Award 2014

Scandinavian Human Dignity Award 2013

Scandinavian Human Dignity Award 2012

Scandinavian Human Dignity Award 2011

Scandinavian Human Dignity Award Logo

KOMMITTÉN

 

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSKOMMITTÉN erkänner exceptionella insatser avseende försvaret av mänsklig rättigheter och människovärde, genom det internationella priset Scandinavian Human Dignity Award.

 

KONTAKT: info@scandinavianhumanrightscommittee.org

LEDAMÖTER I KOMMITTÉN

Ruth Nordström – Jur kand Ruth Nordström har en juristexamen från Uppsala universitet och är specialiserad inom internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Rebecca Ahlstrand – Jur kand Rebecca Ahlstrand har en juristexamen från Uppsala univeristet och är specialiserad inom medicinsk rätt, mänskliga rättigheter, humanitär rätt och asylrätt.

Reinhold Fahlbeck – Professor emeritus i arbetsrätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Kjell O Lejon – Fil. Dr och Teol. Dr, professor i teologi och religionsstudier vid Linköpings universitet. Före sina doktorsstudier i kyrkohistoria vid Lunds universitet blev Leijon Fil Dr i religionsstudier vid University of California.

Marianne Lidskog – Tidigare tjänsteman vid Utrikesdepartmentet och numera aktivt verksam inom diakonin i S:t Clara kyrka i Stockholm

Dèsirée Lyckelind Administratör och ekonomiansvarig för EU projekt, Skandinaviska Människorättsjuristerna, med erfarenhet från internationell biståndssektor

Elise Lindqvist – Ansvarig för Malmskillnadsteamet, författare och en uppskattad talare. Under 20 år har Elise Lindqvist utifrån det diakonala arbetet i St:a Clara kyrka i Stockholm arbetat på Malmskillnadsgatan i Stockholm för att hjälpa kvinnor i gatuprostitution. Hennes långsiktiga mål är att ingjuta hopp till de kvinnor som går på gatan och hjälpa dem ut ur prostitution och människohandel. Elise Lindqvists livsberättelse finns porträtterad i henne självbiografi, “Ängeln på Malmskillnadsgatan”, författad i samarbete med Antima Linjer. Elise Lindqvist mottog priset Scandinavian Human Digntity Award 2013.