Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

De senaste dagarnas mediarapportering har framförallt rört en spekulation kring organisationen Alliance Defending Freedoms delaktighet i barnmorskan Ellinor Grimmarks mål i Arbetsdomstolen som pågår just nu.
Skandinaviska Människorättsjuristerna, som även går under et internationella namnet Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL), känner sig föranledda att förtydliga följande. 

Ellinor Grimmark sökte SHRL:s juridiska rådgivning efter att hon blivit utsatt för en kränkning och diskriminering av sin arbetsgivare, säger chefsjurist Ruth Nordström

Med anledning av den expertis Alliance Defending Freedom, ADF, har kring mänskliga rättigheter och internationell rätt, kontaktade SHRL organisationen i ärendet. SHRL bad ADF att skriva ett rättsutlåtande innefattande en analys av Europadomstolens praxis på området. Detta var ett av flera rättsutlåtanden som SHRL lämnade in. Dessa ingavs till tingsrätten och har varit allmänna handlingar sedan 2014.

Eftersom Ellinor Grimmark dömdes i tingsrätten att betala 925 000 kr, Region Jönköpings rättegångskostnader, förutom de egna kostnaderna, startades då en crowdfundingkampanj. SHRL sökte därför bidrag till att betala dessa kostnaderna. Ett stort antal privatpersoner samt flera organisationer bidrog, bland dem ADF.

ADF har inte haft något ombud involverat i processen, och deras delaktighet går inte utöver vad som här beskrivits. SHRL eller Ellinor Grimmark känner inte till någon kampanj som detta ärende skulle vara en del av.

Mediarapporteringen i ärendet ger sken av att ombuden i ärendet avböjt att ställa upp på intervjuer. Detta stämmer inte. Samtliga ombud har varit villiga att ställa upp på intervju. Kontaktuppgifter följer.

Med vad som ovan angivits efterfrågar nu SHRL en diskussion om de människorättsfrågor som är uppe för prövning i Arbetsdomstolen. För frågor gällande ärendet hänvisas till Ellinor Grimmarks tre juridiska ombud.

För mer information om ärendet kontakta:

Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Telefon: +46 (0) 18 – 750 52 11
Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99
E-mail: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se

Chefsjurist Ruth Nordström
Telefon: +46 (0)707-251917
E-mail: ruth.nordstrom@shrl.eu

Advokat Jörgen Olson
Advokatbyrå Jörgen Olson AB
Allégatan 20, 503 32 BORÅS
Telefon: +46 (0)33-10 70 60
Telefax: +46 (0)33-10 70 64
E-mail: info@advokatolson.se

Advokat Percy Bratt
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB
Box 24164, SE – 104 51 Stockholm.
Besöksadress: Linnégatan 89A
Tel. 08-667 40 01
Fax. 08-667 40 08
Web: www.bfhlaw.se