Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

GE EN GÅVA

 Din gåva –  stor eller liten – gör det möjligt för oss att hjälpa ännu fler människor!
Vi försvarar
 enskilda individers mänskliga rättigheter mot staten och andra mäktiga intressen.

Tack för att du stödjer vårt arbete!

 PRO BONO — ge en gåva 

VISSA ÄRENDE SOM handlar om att värna mänskliga fri- och rättigheter åtar vi oss pro bono, dvs helt utan kostnad för den enskilde. Vi driver principiellt viktiga fall i domstolar och ställer upp som ombud i rättsliga processer. Det rör fall som handlar om kräkningar av mänskliga rättigheter eller fall som har aktualiserat en principiellt viktig fråga som rör mänskliga fri- och rättigheter. 

Ge en gåva (klicka här):  Gåvor och bidrag från privatpersoner, stiftelser, fonder och företag är av avgörande betydelse för att vi skall kunna driva dessa principiellt viktiga ärenden. Tack för Ditt bidrag till att främja mänskliga fri- och rättigheter.

BETALA MED PAYPAL

pp_cc_mark_111x69

BETALA MED SWISH


swish_logo_primary_idshape_RGB

Skicka gåva till nummer:

123 332 75 41