MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA

FRÄMJAR MÄNSKLIGA FRI – OCH RÄTTIGHETER

Senaste Nyheterna

Europeisk konferens om att stärka brottsoffers rättsskydd

Skandinaviska Människorättsjuristerna deltog i början av juni i en konferens i Bucharest

Deras pappa drunknade på Medelhavet – Familjen dödshotas i Sverige

Nu tar vi deras kamp till FN:s Tortyrkommitté

Vi hjälper offer för trafficking och människohandel

Trafficking och människohandel är vår tids slaveri och drabbar miljontals människor idag.

Abolfazls utvisning stoppas av FN:s tortyrkommitté

För några veckor sedan berättade SVT Uppsala om Abolfazl som skulle utvisas från Sverige och som levde som gömd i ...

Featured


Står du med i kampen för samvetsfrihet?