Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

Främjar mänskliga fri- och rättigheter

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FRÄMJAR MÄNSKLIGA FRI - OCH RÄTTIGHETER Om oss
SENASTE NYHETERNA
Människorättsadvokaten Bryan Stevenson mottar Scandinavian Human Dignity Award

Människorättsadvokaten Bryan Stevenson mottar Scandinavian Human Dignity Award

Vi delar ut vårt pris Scandinavian Human Dignity Award till Bryan Stevenson och organisationen Equal Justice Initiative för deras enorma ...
Kristen konvertit från Iran beviljas flyktingstatus

Kristen konvertit från Iran beviljas flyktingstatus

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Elahe och hennes son från Iran, som sökt asyl i Sverige då de riskerar skyddsgrundande behandling i ...
Pappa vinner skadeståndsprocess mot Orust kommun

Pappa vinner skadeståndsprocess mot Orust kommun

Chefsjurist Ruth Nordström och advokat Jörgen Olson företräder en pappa, Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en ...
Scandinavian Human Dignity Award 2020

Scandinavian Human Dignity Award 2020

Människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award presenteras årligen av Skandinaviska Människorättskomittén och Skandinaviska Människorättsjuristerna, till en person eller en organisation som ...

Ge en gåva till kampen för samvetsfrihet!