Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Fallet CSN

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN (CSN har i flera ärenden nekat studiemedel för utlandsstudier till teologiska och andra studier med kristen anknytning i bland annat USA. Bakgrunden är de nya bestämmelserna i studiestödsförordningen som trädde i kraft den 1 maj 2018, vilket ökar myndighetens möjligheter att neka studiemedel i vissa situationer. I förarbetena till de nya bestämmelserna förtydligas att studiemedel inte ska ges till utbildningar utomlands som är oförenliga med svensk reglering, till exempel bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter i 1 kap. 2 § regeringsformen och principen om icke-diskriminering. De nya bestämmelserna tillkom bland annat efter omfattande kritik mot att studiemedel finansierat 71 svenskars studier vid det ultrakonservativa Medinauniversitetet i Saudiarabien. CSN fann att de aktuella studierna vid kristna högskolor och universitet inte hade några brister i sitt innehåll men antagningsprocessen var sådan att de endast var öppna för personer med kristen övertygelse. Människorättsjuristerna överklagade beslutet som ombud för en av de sökande och anförde bl a att den svenska diskrimineringslagen är unik i en global kontext. Nästan alla toppuniversitet i USA använder sig av kvotering och ger exempelvis fördelar till personer med viss etnicitet. Även denna typ av urvalsmetod där exempelvis ras, kön och annan demografisk bakgrund påverkar möjligheterna att bli antagen till ett universitet är diskriminerande jämfört med svenska förhållanden. Om diskriminering i antagningsprocessen enbart skulle kunna läggas till grund för att neka studiestöd för utlandsstudier skulle därmed en stor grupp studenter i hela världen omfattas och därmed bli av med sitt studiestöd. Med hänsyn till att det i förarbetena gjorts klart att lagändringen endast skulle beröra en mycket liten grupp, kan den aktuella tillämpningen inte varit avsedd.

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD beslutade att upphäva CSN:s beslut och bevilja studiestöd till Människorättsjuristernas klient.