Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

FALLET AZIZ

KONVERTERINGSÄRENDE TILL EUROPADOMSTOLEN

AZIZ ÄR KONVERTIT och riskerar dödsstraff, tortyr och omänsklig och förnedrande behandling och bestraffning om han tvingas återvända till sitt hemland Afghanistan. Han ansökte om asyl i Sverige, men efter att ha fått avslag i alla svenska instanser vände sig Aziz till Skandinaviska Människorättsjuristerna för att få hjälp att stoppa utvisningen och klaga till Europadomstolen.

AZIZ ANSÖKTE REDAN i juli 2015, när han var 16 år, om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Han tillhör folkgruppen hazarer och född i Ghazni i Afghanistan. När han var 8 år och efter att hans pappa, som var polis, dödats av talibaner lämnade familjen Afghanistan och bosatte sig i Iran. I Iran började Aziz tvivla på islam och började få ett intresse för kristendomen, men på grund av omgivningen fanns det inget utrymme för honom att närmare utforska den kristna tron eller att ändra trosuppfattning. Senare, 2015, när han befann sig i Grekland, konverterade Aziz till kristendomen. Om han återvänder till Afghanistan riskerar han att dödas av talibaner på grund av hans pappas arbete samt förföljelse eftersom han har konverterat till kristendomen. Eftersom han tillhör folkgruppen hazarer är han särskilt utsatt. Svenska myndigheter anser inte att Aziz konversion är genuin eller att han i hemlandet kommer att tillskrivas en religiös uppfattning.

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA  arbetar nu med att ta Aziz ärende vidare till Europadomstolen.

Aziz heter egentligen något annat.