Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

Fallet Aqela

AQELA KOMMER FRÅN Afghanistan och söker nu asyl i Sverige. Hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp, däribland våldtäkt, men kan inte berätta det för myndigheterna i Afghanistan eftersom hon riskerar att dömas för moralbrott. Hennes rädsla för myndigheterna stöds av landinformation som visar att sannolikheten att en kvinna som våldtagits i Afghanistan döms för moralbrott är högre än att hon får upprättelse. Av bland annat denna anledning anmäls endast en liten andel av de våldtäkter och sexuella övergrepp som begås i Afghanistan.

AQELA ÄR SÄRSKILT utsatt eftersom hon saknar nätverk i Afghanistan. När hon blev änka blev hon utsatt för påtryckningar, hot och misshandel i syfte att få henne att gifta om sig. Vi argumenterar för att Aqela ska betraktas som en flykting då hon vid ett återvändande till Afghanistan riskerar att utsättas för förföljelse på grund av sitt kön.
Ärendet är under handläggning vid Migrationsverket.

Aqela heter i verkligheten något annat.