Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

EU Projekt

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA ÄR partners i flera EU-projekt.
SAMARBETE I TVÄRVETENSKAPLIGA nationella och transnationella nätverk är viktigt för oss i vårt arbete. Genom EU-projekten underlättas samarbetet mellan myndigheter, jurister och icke-statliga organisationer för att möjliggöra bättre tillgång till rättssystemet och utforma och främja en transnationell rättshjälpsstrategi i och mellan ursprungs- och destinationsländer. Vi arbetar också med att konsolidera överförbar kunskap och att dela med oss av bästa praxis från olika länder.