Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  innebär Skandinaviska Människorättsjuristernas sociala och etiska ansvarstagande i samhället. CSR genomsyrar hela vår organisation och alla våra verksamhetsgrenar. Genom vårt CSR-program arbetar vi aktivt för att förstå de behov som finns i vårt samhälle och hur vi bäst kan bistå genom våra färdigheter, erfarenheter, tid och filantropiskt stöd. För oss är det viktigt att CSR genomsyrar hela vår organisation och alla våra verksamhetsgrenar.

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNAS sociala och etiska ansvarstagande innebär dels att vi aktivt samarbetar med frivilligorganisationer samt att alla våra jurister ägnar en del av sin tid åt vårt PRO BONO-PROGRAM, dvs. till frivilligt arbete. Ett exempel på detta är vår juristjour.

DE KÄRNVÄRDEN SOM MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA önskar ska genomsyra organisationen och företaget är:

Tillit, Integritet, Omtanke, Förtroende, Ansvar, Kompetens

Är du entreprenör eller en organisation och vill veta mer om CSR?

Alltfler ideella, offentliga och privata organisationer arbetar för att bredda och stärka sitt sociala och miljömässiga ansvar. Vill du veta mer om CSR och hur ditt företag eller din organisation kan bidra till visionen om hållbar social och ekonomisk utveckling? Vi kan bidra med ett juridiskt perspektiv på dessa frågor och erbjuder föreläsningar, seminarier och coachning om både CSR och relaterade ämnen som värdegrund.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM CSR ELLER VÅRA TJÄNSTER