Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

FALLET NASTASYA

NASTASYA OCH HENNES dotter Alisa flydde från ett land utanför Europa och en missbrukade och våldsam f d make och far, för att söka skydd i Sverige.
Deras asylansökan avslogs, men Nastasya sökte arbetstillstånd i Sverige som utbildad lärare och fick en tjänst. Alla villkor för arbetstillstånd var uppfyllda, men eftersom Nastasyas f d make fortfarande hade den legala vårdnaden om Alisa kunde dottern inte få uppehållstillstånd i Sverige utan att fadern samtyckte till detta. Nastasya kunde då inte heller få arbetstillstånd. Fadern vägrade att ge sitt samtycke för Alisa. Nastasya kontaktade Skandinaviska Människorättsjuristerna som hjälpte henne att ansöka om ensam vårdnad i svensk domstol. Hon vann målet och tilldelades ensam vårdnad om dottern och de beviljades efter detta arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige.

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FICK göra en avgörande skillnad för Nastasya och hennes dotter och deras framtid.

Nastasya heter egentligen något annat.