Gratis möte

018-750 52 11

Gratis möte

NYHETER

MIGRATION & ASYL

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA hjälper utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få skydd och att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period. Vi hjälper enskilda, barn och familjer som söker asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Avgöranden från Europadomstolen, Europakonventionen, europarätten och EU-rätten har en stor betydelse inom asyl- och migrationsrätten. Därför är Människorättsjuristernas expertkompetens ofta efterfrågad i asyl- och migrationsärenden.

Webbinarium om Konvertitutredningen och dess följdverkningar

Webbinarium om Konvertitutredningen och dess följdverkningar

VAD HAR HÄNT SEDAN KONVERTITUTREDNINGEN SLÄPPTES 2019? Är den juridiska processen för asylsökande konvertiter rättsäker nu? Vi vill bjuda in dig till ett webbinarium lördagen den 10 april kl 10-12 där vi kommer att presentera en uppföljande rapport om vad som hänt sedan Konvertitutredningen publicerades i mars 2019 och samtidigt blicka framåt.

FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit

FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder en ung man, medborgare i Afghanistan, som nekats asyl i Sverige trots att han konverterat från islam till kristendomen, och riskerar att utsättas för tortyr och dödsstraff om han utvisas. Nu

Abolfazls utvisning stoppas av FN:s tortyrkommitté

Abolfazls utvisning stoppas av FN:s tortyrkommitté

För några veckor sedan berättade SVT Uppsala om Abolfazl som skulle utvisas från Sverige och som levde som gömd i Uppsala. Nu har hans fall tagits upp av FN:s tortyrkommitté som beslutat att stoppa utvisningen – vilket kommer innebära en omprövning.

Två bröder med liknande historier – den ena utvisas, den andra får stanna

Två bröder med liknande historier – den ena utvisas, den andra får stanna

Bröderna Ali och Abolfazl kom till Sverige för snart fyra år sen och Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder dem. De uppger båda två att de har konverterat från islam till kristendomen men Migrationsverket bedömer bara den ena broderns historia som trovärdig. Abolfazl ska nu utvisas till Afghanistan, men han lever istället gömd i trakterna kring Uppsala.