”Kvinnor i prostitution behöver bättre stöd”

”Kvinnor i prostitution behöver bättre stöd”

Elise Lindqvist, känd som Ängeln på Malmskillnadsgatan, har de senaste 20 åren arbetat för att ge hjälp och stöd till kvinnor i prostitution. Hon har vid flera tillfällen träffat justitieministern för att tala om konkreta förslag för att hjälpa kvinnor ur prostitution och människohandel. Nu önskar hon omsättning av initiativen till konkret handling och i kampanjen ”Inte till Salu” riktar hon tre förslag till justitieministern:

Diskrimineringsombudsmannen utreder Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare

Diskrimineringsombudsmannen utreder Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare

Människorättsjuristerna företräder en av flera individer som klagat till diskrimineringsombudsmannen (DO) på grund av Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare. Ca 180 individer har tvingats säga upp sina bankkonton hos Avanza Bank eftersom banken slutit avtal med amerikanska IRS (Internal Revenue Service, amerikanska skattemyndigheten) och förbundit sig att inte ha några amerikanska medborgare som kunder i sin bank. Avtalet innebär att Avanza Bank AB undslipper den rapporteringsskyldighet som svenska banker har av amerikanska medborgares tillgångar genom lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, vilken trädde i kraft i april 2015.