Barnmorskan Ellinor Grimmark överklagar tingsrättens dom

Barnmorskan Ellinor Grimmark överklagar tingsrättens dom

Den 12 november avslog Jönköpings tingsrätt barnmorskan Ellinor Grimmarks talan om skadestånd för kränkning av hennes samvetsfrihet och religionsfrihet. Ellinor Grimmark ansågs inte heller ha diskriminerats på grund av sin tro. Ellinor Grimmark meddelar nu att hon avser att överklaga Jönköpings tingsrätts dom till Göta hovrätt.

– Tingsrätten har inte prövat den huvudsakliga frågan om samvetsfrihet. Vi ifrågasätter tingsrättens bedömning av att rätten till samvetsfrihet endast kan prövas för individer utan religiös tro. Detta står inte i överensstämmelse med internationell rätt och kan anses vara ett diskriminerande uttalande i sig, säger ombudet advokat Jörgen Olson.

– Tingsrätten har inte prövat den huvudsakliga frågan om samvetsfrihet. Vi ifrågasätter tingsrättens bedömning av att rätten till samvetsfrihet endast kan prövas för individer utan religiös tro. Detta står inte i överensstämmelse med internationell rätt och kan anses vara ett diskriminerande uttalande i sig, säger ombudet advokat Jörgen Olson.

Press Release 12 Nov, 2015

Scandianvian Human Rights Lawyers November 12, 2015 – FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: https://manniskorattsjuristerna.se/about-scandinavian-human-rights-lawyers/ Swedish Court ignores International Law protecting Freedom of Conscience Judgment delivered in the Swedish...
Dom meddelad i barnmorskemålet av Jönköpings tingsrätt

Dom meddelad i barnmorskemålet av Jönköpings tingsrätt

Scandinavian Human Rights Lawyers har tagit del av Jönköpings tingsrätts dom i målet mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och Region Jönköping som meddelades under torsdagseftermiddagen.

Vi beklagar det slut som domstolen kommit fram till och att tingsrätten valt att inte pröva frågan om samvetsfrihet i sak. Enligt vår bedömning har tingsrätten inte korrekt tillämpat och iakttagit det skyddsområde som både diskrimineringslagen och Europakonventionen ger individer med samvetsbetänkligheter. Nu kommer vi att diskutera domen med vår klient, Ellinor Grimmark, men mycket talar för att vi kommer att överklaga målet vidare till nästa instans, säger ombudet och människorättsjuristen Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers.