AKTUELLA FALL

ELLINOR GRIMMARK HAR NEKATS arbete som barnmorska vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon, på grund av sitt samvete och sin religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som enligt hennes uppfattning utsläcker mänskligt liv. Hon fick också ett arbete vid en kvinnoklinik med beviljad samvetsfrihet som drogs tillbaka innan hon hunnit tillträda. Ellinor Grimmark har stämt Region Jönköping och yrkat på skadestånd för kränkning av Europakonventionen och diskrimineringsersättning.

Läs mer…

LINDA STEEN ARBETADE som sjuksköterska vid en vårdcentral inom Sörmlands landsting och beviljades ett sk barnmorskekontrakt/kontraktsanställning vid Nyköpings kvinnoklinik. Enligt kontraktet får hon semestergrundande studielön under sina studier till barnmorska mot att hon efter studiernas slut arbetar i två år som barnmorska vid Kvinnokliniken. Linda Steen hade för avsikt att arbeta med förlossning och BB-vård och det var detta som diskuterades under anställningsintervjun. Under studiernas gång förstod Linda Steen att en procent av aborterna, de sena aborterna, utförs på förlossningen. Hon förstod att de är planerade och antog att det skulle lösas på arbetsplatsen. Innan studierna avslutats meddelade Linda Steen kvinnokliniken att hon inte kunde utföra aborter och hon fick då beskedet att hon inte fick behålla sitt barnmorskekontrakt.

Läs mer…

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN UTREDER AVANZA Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare.
Människorättsjuristerna företräder en av flera individer som klagat till diskrimineringsombudsmannen (DO) på grund av Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare. Ca 180 individer har tvingats säga upp sina bankkonton hos Avanza Bank eftersom banken slutit avtal med amerikanska IRS (Internal Revenue Service, amerikanska skattemyndigheten) och förbundit sig att inte ha några amerikanska medborgare som kunder i sin bank.

Läs mer…

Andra aktuella fall

Traffickingmål – ”Maria” och hennes barn

Maria kommer från Nigeria men flyttade till Frankrike där hon fått löfte om jobb. Istället hamnade hon i händerna på ...

Traffickingärende – ”Josephine” och hennes dotter

Josephine och hennes femåriga dotter lurades att åka från Nigeria till Italien i hopp om att få arbete. När de ...

Konverteringsärende föremål för Europadomstolens granskning

Konverteringsärende föremål för Europadomstolens granskning