Skandinaviska Människorättsjuristerna
19 november, 2018
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Skandinaviska Människorättsjuristerna till FNs tortyrkommitté med traffickingfall

Vi företräder Joy, som överlevt människohandel, och hennes lille son. Migrationsverket har beslutat att utvisa dem trots att de riskerar att utsättas för våld, re-trafficking och i värsta fall döden av det kriminella nätverk som sålt och utnyttjat Joy. Nu tar vi ärendet vidare och klagar till FN:s tortyrkommitté.

Vi har tidigare berättat om Joy och hennes son när vi var i processen om verkställighetshinder i ett asylärendet. Bakgrunden i ärendet är att Joy utsatts för människohandel och i Grekland tillsammans med flera flickor satts i fångenskap och utnyttjats i prostitution under slavliknande förhållanden under ett år och fem månader. Joy försattes av människohandlarna i en stor skuld på 50 000 EUR och bevakades dygnet runt av fem hallickar. Hon utsattes för en massiv traumaexponering och för hot och våld både fysiskt och psykiskt. En av hallickarna och människohandlarna gjorde Joy gravid. Under en razzia mot bordellen lyckades Joy, som då var gravid i fjärde månaden, fly till Sverige, där hon födde hon sitt barn.

Nu behöver vi din hjälp att driva det här ärendet vidare.

Läs mer om hur du kan vara med och ge en gåva här. Märk din gåva med ”joy”