VÅRT TEAM

VÅRT TEAM

Ruth Nordström

Ruth Nordström

Jurist

BAKGRUND:
Chefsjurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Uppsala län
Praktik vid Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS)
Jur kand examen Uppsala Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter
KONTAKT:

ruth.nordstrom@shrl.eu

FULL BIO Läs mer

Rebecca Ahlstrand

Rebecca Ahlstrand

Jurist

BAKGRUND:
Jurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt
Trainee Advokatfirman Lindahl, Uppsala
Praktik Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR)
Jur kand examen Uppsala universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, humanitär rätt, asylrätt samt medicinsk rätt
KONTAKT

rebecca.ahlstrand@shrl.eu

Reinhold Fahlbeck

Reinhold Fahlbeck

Juristprofessor

BAKGRUND:
Adjungerad professor i arbetsrättslagstiftning vid Handelshögskolan i Stockholm
Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet.
Har arbetat med religionsfrihet och utgivit boken Bed och arbeta.

Elisabeth Rumar

Elisabeth Rumar

Jurist

BAKGRUND
Jurist vid Wittulsbergs Juridiska AB, Uppsala
Jur kand examen från Uppsala universitet, fördjupning inom migrationsrätt, rättspsykologi och religionsfrihet

 

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Financial Manager and Administrator

Patricia Feito

Patricia Feito

Researcher

VÅRA PARTNERS

Gabrielle Asklund

Gabrielle Asklund

Jurist

BAKGRUND:
Verksam vid en advokatbyrå i Stockholm.
Notarietjänstgöring Jönköpings tingsrätt
Swedbank juristbyrån Uppsala
Jur kand examen från Uppsala Universitet, fördjupning straffrätt

KONTAKT
garbrielle.asklund@shrl.eu

Jörgen Olson

Jörgen Olson

Advokat, medlare CEDR

BAKGRUND:
Jörgen har främst uppdrag inom entreprenad- och fastighetsrätt, affärsjuridik och rådgivning till företagare, samt inom familjerättens områden.
Jörgen anlitas ofta som ombud, bodelningsförrättare, medlare men också som offentligt biträde inom socialrättsliga och migrationsrättsliga områden.

LISA OLSON

LISA OLSON

Jurist

BAKGRUND:
Internationell rätt , kommersiella tvister och skiljeförfaranden

ASSOCIERADE JURISTER

Bo-Johan Wigfeldt

Bo-Johan Wigfeldt

Jurist

BAKGRUND:
Humanjuridik, asyl- och migrationsrätt

Linn Åström

Rättsvetare

Bakgrund:
Masterstudent på Programmet för mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet
Examen i rättsvetenskap från Luleå tekniska universitet
Brok Wubeshet

Brok Wubeshet

Jurist

BAKGRUND:
Juristlinjen Uppsala Universitet.
Arbetar med asyl- och migrationsrätt.

JURISTSTUDENTREPRESENTANTER

Hanna Moberg

Hanna Moberg