VÅRT TEAM

VÅRT TEAM

Ruth Nordström

Ruth Nordström

Chefsjurist

BAKGRUND:
Chefsjurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Uppsala län
Praktik vid Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS)
Jur kand examen Uppsala Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter
KONTAKT:

ruth.nordstrom@shrl.eu

FULL BIO Läs mer

Rebecca Ahlstrand

Rebecca Ahlstrand

Jurist

BAKGRUND:
Jurist, Människorättsjuristerna
Notarietjänstgöring Linköpings tingsrätt
Trainee Advokatfirman Lindahl, Uppsala
Praktik Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR)
Jur kand examen Uppsala universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter, humanitär rätt, asylrätt samt medicinsk rätt
KONTAKT

rebecca.ahlstrand@shrl.eu

Jörgen Olson

Jörgen Olson

Associerad advokat, medlare CEDR, Advokatbyrån Jörgen Olson

BAKGRUND:
Jörgen har främst uppdrag inom entreprenad- och fastighetsrätt, affärsjuridik och rådgivning till företagare, samt inom familjerättens områden.
Jörgen anlitas ofta som ombud, bodelningsförrättare, medlare men också som offentligt biträde inom socialrättsliga och migrationsrättsliga områden.

Jonatan Johnsen

Jonatan Johnsen

Jurist/Lawyer

BAKGRUND:
Praktik vid Utrikesdepartementet, OECD
Jur kand examen Stockholms Universitet med fördjupning i mänskliga rättigheter och internationell straffrätt.
Även verksam vid advokatbyrån Jörgen Olson.

KONTAKT:
LISA OLSSON

LISA OLSSON

Jurist

BAKGRUND:
Internationell rätt , kommersiella tvister och skiljeförfaranden

Henrietta Heinonen

Henrietta Heinonen

Jurist/Lawyer

BAKGRUND:
University of Lapland
Asyl och migrationsrätt, mänskliga rättigheter

Fredrik Olsson

Fredrik Olsson

Trainee

KONTAKT:
Patricia Feito

Patricia Feito

Consultant on EU projects

KONTAKT:
Désirée Lyckelind

Désirée Lyckelind

Admininstration Officer

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Financial Manager, EU projects

Reinhold Fahlbeck

Reinhold Fahlbeck

Juristprofessor

BAKGRUND:
Adjungerad professor i arbetsrättslagstiftning vid Handelshögskolan i Stockholm
Professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet.
Har arbetat med religionsfrihet och utgivit boken Bed och arbeta.

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Financial Manager and Administrator

Elisabeth Rumar

Elisabeth Rumar

Associerad Jurist

BAKGRUND
Jur kand examen från Uppsala universitet, fördjupning inom migrationsrätt, rättspsykologi och religionsfrihet
Gör för närvarande notarietjänstgöring
Gabrielle Asklund

Gabrielle Asklund

Associerad Jurist

BAKGRUND:
Verksam vid en advokatbyrå i Stockholm.
Notarietjänstgöring Jönköpings tingsrätt
Swedbank juristbyrån Uppsala
Jur kand examen från Uppsala Universitet, fördjupning straffrätt

KONTAKT
garbrielle.asklund@shrl.eu

Bo-Johan Wigfeldt

Bo-Johan Wigfeldt

Associerad Jurist, verksam vid juristbyrån Juristnu

BAKGRUND:
Humanjuridik, asyl- och migrationsrätt

Brok Wubeshet

Brok Wubeshet

Associerad Jurist

BAKGRUND:
Master of Laws från Uppsala Universitet, arbetar för närvarande med asyl-och migrationsrätt vid statlig myndighet.