Vad jobbar vi med?

Människorättsjuristerna arbetar inom olika rättsområden. Vårt starka engagemang för mänskliga rättigheter genomsyrar präglar allt vårt arbete.

Mänskliga rättigheter

SKANDINAVISKA MÄNNSIKORÄTTSJURISTERNA har som uppdrag att värna och främja individers fri- och rättigheter. Vi erbjuder juridisk experthjälp, driver rättsprocesser och deltar i den offentliga debatten om mänskliga rättigheter.

Läs mer…

Migration & asylrätt

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA hjälper utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få skydd och att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period. Vi hjälper enskilda, barn och familjer som söker asyl…

Läs mer…

Människohandel

TRAFFICKING OCH MÄNNISKOHANDEL är vår tids slaveri och utgör en av världens största industrier. Miljontals människor världen är drabbade, och de flesta offer är kvinnor och barn. Skandinaviska Människorättsjuristerna har specialkompetens…

Läs mer…

Familjerätt

Människorättjuristerna biträder våra klienter vid tvister angående familjerättsliga förhållanden, framför allt i ärenden när mänskliga rättigheter har aktualiserats.

Socialrätt

Människorättsjuristerna biträder våra klienter inom socialrättens och förvaltningsrättens område som ärenden som aktualiserar LVU, LVM, LPT och LRV.