NYHETER

Insamling till barnmorskan Ellinor Grimmark

Insamling till barnmorskan Ellinor Grimmark

De senaste veckornas medierapportering kring barnmorskan Ellinor Grimmarks mål har rört spekulationer kring en ”europeisk kampanj” och ADF Internationals inblandning i målet. Skandinaviska Människorättsjuristerna känner sig därför föranledda att förtydliga följande. ...

läs mer
Swedish Midwife Case to the European Court of Human Rights

Swedish Midwife Case to the European Court of Human Rights

Uppsala, Sweden: On April 12 the Swedish Labour Court ruled against midwife Ellinor Grimmark who was unjustly denied employment by three different hospitals because of her conscientious objection to abortion and because she expressed her opinion publicly in the media....

läs mer
Workshop & Study Visit Uppsala Sweden

Workshop & Study Visit Uppsala Sweden

A workshop & study visit was organized in Uppsala Sweden between 9-10 March 2017 as part of the transnational project Strenghtening multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral,...

läs mer
Seminarium: Hur ska vi skydda offer för människohandel?

Seminarium: Hur ska vi skydda offer för människohandel?

U-FOLD vid Uppsala universitet har under de senaste åren uppmärksammat Internationella Kvinnodagen och vid ett flertal seminarier i samverkan med kvinnostödjande organisationer fokuserat på drogers betydelse i samband med trafficking och våldsutsatta kvinnor. Denna...

läs mer
Grimmarkmålet ingen del av kampanj

Grimmarkmålet ingen del av kampanj

De senaste dagarnas mediarapportering har framförallt rört en spekulation kring organisationen Alliance Defending Freedoms delaktighet i barnmorskan Ellinor Grimmarks mål i Arbetsdomstolen som pågår just nu. Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL) känner sig därför...

läs mer
Norge stöttar barnmorskan Linda Steen

Norge stöttar barnmorskan Linda Steen

Nyköping tingsrätt meddelade dom i det uppmärksammade barnmorskemålet den 4:e november. Enligt domskälen har en inskränkning i Linda Steens rättigheter enligt Europakonventionen skett. Domstolen anser dock att det varit en nödvändig inskränkning och att landstinget...

läs mer