NYHETER

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA hjälper människor runt om i Sverige, Skandinavien och Europa som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER handlar om att alla människor, oavsett vem man är eller vart man bor, ska kunna leva fritt och ha tillgång till och kunna utöva sina rättigheter. Grundtanken bakom de mänskliga rättigheterna är att varje människa föds fri och att alla människor har precis samma höga människovärde.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor och begränsar statens makt över individen och slår fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA är en del av folkrätten och rättigheterna finns nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser, konventioner och protokoll. Det internationella samarbetet kring de mänskliga rättigheterna har framför allt utvecklats efter andra världskriget. Om en kränkning sker av de mänskliga rättigheterna är det i första hand den aktuella statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse.

Swedish Midwives file case before the European Court of Human Rights

Swedish Midwives file case before the European Court of Human Rights

On 14 June two Swedish midwives together with the Scandinavian Human Rights Lawyers filed a complaint against Sweden to the European Court of Human Rights in Strasbourg for violations of the right to freedom of conscience and freedom of expression under the European Convention on Human Rights.

läs mer
Swedish Midwives file complaints to the European Court of Human Rights

Swedish Midwives file complaints to the European Court of Human Rights

On the 14 June 2017 two Swedish midwives, Ellinor Grimmark and Linda Steen, filed complaints against Sweden for violations of their freedom of conscience and religion to the European Court of Human Rights in Strasbourg.
Ellinor Grimmark has been denied employment as a midwife at the Högland Hospital women’s clinic and at Ryhov women’s clinic and her employment at the hospital of Värnamo was terminated. Ellinor Grimmark was granted a job as a midwife, with respect of her freedom of conscience at Värnamo women’s clinic, but the County Council of Jönköping terminated the employment because Ellinor Grimmark’s opinion on abortion had been made public through a news article in the local media.

läs mer
Barnmorskemålen till Europadomstolen

Barnmorskemålen till Europadomstolen

Onsdag den 14 juni kommer banmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark lämna in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike.

läs mer
Swedish Midwife Case to the European Court of Human Rights

Swedish Midwife Case to the European Court of Human Rights

Uppsala, Sweden: On April 12 the Swedish Labour Court ruled against midwife Ellinor Grimmark who was unjustly denied employment by three different hospitals because of her conscientious objection to abortion and because she expressed her opinion publicly in the media....

läs mer
Workshop & Study Visit Uppsala Sweden

Workshop & Study Visit Uppsala Sweden

A workshop & study visit was organized in Uppsala Sweden between 9-10 March 2017 as part of the transnational project Strenghtening multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral,...

läs mer
Grimmarkmålet ingen del av kampanj

Grimmarkmålet ingen del av kampanj

De senaste dagarnas mediarapportering har framförallt rört en spekulation kring organisationen Alliance Defending Freedoms delaktighet i barnmorskan Ellinor Grimmarks mål i Arbetsdomstolen som pågår just nu. Scandinavian Human Rights Lawyers (SHRL) känner sig därför...

läs mer
Norge stöttar barnmorskan Linda Steen

Norge stöttar barnmorskan Linda Steen

Nyköping tingsrätt meddelade dom i det uppmärksammade barnmorskemålet den 4:e november. Enligt domskälen har en inskränkning i Linda Steens rättigheter enligt Europakonventionen skett. Domstolen anser dock att det varit en nödvändig inskränkning och att landstinget...

läs mer