GE EN GÅVA

DIN GÅVA –  stor eller liten – gör det möjligt för oss att hjälpa ännu fler människor! Vi försvarar enskilda individers mänskliga rättigheter mot staten och andra mäktiga intressen.

Tack för att du stödjer vårt arbete!

BANKGIROINBETALNING:

Bg: 605-8630

För insamling till barnmorskemålet:
märk gåvan ”Ellinor Grimmark”
 

Insamling i barnmorskemålen

INSAMLINGEN FÖR ATT täcka fakturorna för motpartens rättegångskostnader i barnmorskemålen har nått sitt mål. Gåvor som inkommer efter den 2 juni 2017 går till att täcka barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steens egna rättegångskostnader för processen i Europadomstolen.
Om Europadomstolen skulle döma till Ellinor Grimmarks och Linda Steens fördel och en del av kostnaderna skulle ersättas, kommer ett överskott gå till att täcka rättegångskostnader för liknande ärenden.

 Pro Bono — ge en gåva 

VISSA ÄRENDE SOM handlar om att värna mänskliga fri- och rättigheter åtar vi oss pro bono, dvs helt utan kostnad för den enskilde. Vi driver principiellt viktiga fall i domstolar och ställer upp som ombud i rättsliga processer. Det rör fall som handlar om kräkningar av mänskliga rättigheter eller fall som har aktualiserat en principiellt viktig fråga som rör mänskliga fri- och rättigheter. 

Ge en gåva (klicka här):  Gåvor och bidrag från privatpersoner, stiftelser, fonder och företag är av avgörande betydelse för att vi skall kunna driva dessa principiellt viktiga ärenden. Tack för Ditt bidrag till att främja mänskliga fri- och rättigheter.

BETALA MED SWISH


swish_logo_primary_idshape_RGB

Skicka gåva till nummer:

123 615 89 01

BETALA MED PAYPAL

pp_cc_mark_111x69