MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA

FRÄMJAR MÄNSKLIGA FRI – OCH RÄTTIGHETER

Senaste Nyheterna

Konvertitärende till FN – vill du hjälpa?

Vi företräder många asylsökande konvertiter i rättsliga processer vid Migrationsverket, i domstolar och internationella instanser. Just nu handlägger vi ett ...

Traffickingfall till FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy, som överlevt människohandel för sexuella ändamål, och hennes lille son.

Skandinaviska Människorättsjuristerna till FN:s tortyrkommitté

Vi företräder Joy, som överlevt människohandel, och hennes son. Migrationsverket har beslutat att utvisa dem trots att de riskerar att ...

Skandinaviska Människorättsjuristerna vinner prejudicerande mål mot CSN

Överklagandenämnden för studiestöd beslutade att upphäva Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut och bevilja studiestöd till

Featured


Står du med i kampen för samvetsfrihet?