MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA

FRÄMJAR MÄNSKLIGA FRI – OCH RÄTTIGHETER

Senaste Nyheterna

Utvisning av traffickingoffer stoppas av FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy, som överlevt människohandel för sexuella ändamål, och hennes lille son. Familjen har fått avslag på ansökan ...

Utvisning av konvertit stoppas av FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna har i flera år företrätt människohandelsoffret Madeleine* och hennes son på tre år, i deras asylprocess. Efter en lång ...

Internationella Kvinnodagen: En berättelse från Madeleine, ett offer för människohandel

Skandinaviska Människorättsjuristerna har i flera år företrätt människohandelsoffret Madeleine* och hennes son på tre år, i deras asylprocess. Efter en lång ...

Pakistansk konvertit och människorättsaktivist vinner efter anmälan till FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna har sedan 2017 företrätt den pakistanska konvertiten och människorättsaktivisten Abdul i sin asylprocess

Featured


Står du med i kampen för samvetsfrihet?