Dom meddelad i barnmorskemålet av Jönköpings tingsrätt

Dom meddelad i barnmorskemålet av Jönköpings tingsrätt

Scandinavian Human Rights Lawyers har tagit del av Jönköpings tingsrätts dom i målet mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och Region Jönköping som meddelades under torsdagseftermiddagen.

Vi beklagar det slut som domstolen kommit fram till och att tingsrätten valt att inte pröva frågan om samvetsfrihet i sak. Enligt vår bedömning har tingsrätten inte korrekt tillämpat och iakttagit det skyddsområde som både diskrimineringslagen och Europakonventionen ger individer med samvetsbetänkligheter. Nu kommer vi att diskutera domen med vår klient, Ellinor Grimmark, men mycket talar för att vi kommer att överklaga målet vidare till nästa instans, säger ombudet och människorättsjuristen Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers.